توابع Financial

توابع financial اکسل شما را قادر مي سازد تا بتوانيد محاسبات معمول بانكي، بيزنس و كليه محاسبات معمول مرتبط با پول نقد را انجام دهيد. مثلا با استفاده از تابع PMT مي توانيد با استفاده از مقدار وام، درصد سود و تعداد ماه هاي پرداخت، مبلغ قسط ماهيانه را محاسبه كنيد.

توابع تاريخ و زمان (Date and time)

توابع اين مجموعه جهت آناليز و كار با مقادير زمان و تاريخ كاربرد دارد. براي مثال تاريخ TODAY تاريخ ميلادي روز جاري را نمايش مي دهد.

توابع رياضي و مثلثاتي اکسل (Math and trig)

اين مجموعه شامل گستره وسيعي از توابع جهت انجام محاسبات رياضي و مثلثات است.
نكته: همه توابع مثلثاتي از واحد راديان استفاده مي كنند (و نه درجه) براي تبديل درجه به راديان از تابع RADIANS مي توانيد استفاده كنيد.

توابع آماري اکسل (Statistical)

توابع اين مجموعه جهت آناليز آماري بر روي داده ها استفاده مي شود. براي مثال شما مي توانيد آمارهايي مانند مد، واريانس، انحراف معيار و ... را محاسبه كنيد.

توابع جست و جو و مرجع (Lookup and reference)

از توابع اين مجموعه جهت جست و جو و يافتن مقادير در ليست ها و جدول ها استفاده مي شود. يك مثال معمولي جدول مشخصات پرسنلي است شما مي توانيد از تابع VLOOKUP براي يافتن مشخصات پرسنلي يك شماره پرسنلي خاص استفاده كنيد.

توابع ديتابيس در اکسل (Database)

توابع اين مجموعه براي زماني مفيد هستند كه شما بخواهيد داده هايي از يك ليست را كه داراي شرايط خاصي هستند خلاصه كنيد. براي مثال فرض كنيد ليستي شامل اطلاعات فروش ماهانه شعبه هاي مختلف شركت خود را در اختيار داريد با استفاده از تابع DCOUNT مي توانيد متوجه شويد كه شعبه شيراز شما در چند ماه فروشي بيشتر از ده ميليون تومان داشته است.

توابع متني (Text)

توابع متني شما را قادر مي سازد تا رشته هاي متني را دستكاري كنيد مثلا با استفاده از تابع Mid مي توانيد هر تعداد كاراكتر را با شروع از يك كاراكتر خاص از يك رشته متني استخراج كنيد.

توابع منطقي اکسل (Logical)

اين مجموعه فقط شامل هفت تابع است كه شما را قادر مي سازد تا يك شرط را آزمايش كنيد. تابع IF يكي از توابع اين مجموعه ، از مهمترين توابع اكسل است كه مي تواند قابليت تصميم گيري را به فرمول شما بدهد.

توابع اطلاعاتي در اکسل (Information)

توابع اين مجموعه به شما كمك مي كنند كه نوع داده ذخيره شده در يك سلول را تشخيص دهيد. براي مثال اگر داده ذخيره شده در يك مرجع سلولي متن باشد تابع ISTEXT مقدار TRUE را بر مي گرداند. يا شما مي توانيد از تابع ISBLANK استفاده كنيد تا تشخيص دهيد كه يك سلول خالي است يا خير. تابع CELL به صورت بالقوه مي تواند اطلاعات بسيار زيادي را در مورد يك سلول خاص به شما بدهد.

توابع تعريف شده توسط كاربر (User-defined)

توابع اين مجموعه توابع دلخواهي هستند كه توسط VBA ايجاد شده اند. اين توابع مي توانند مانند توابع خود اكسل باشند.

توابع مهندسي در اکسل (Engineering)

توابع اين مجموعه در علوم مهندسي كاربرد دارند. اين توابع قابليت كار با اعداد مختلط و تبديل واحدهاي اندازه گيري را به شما مي دهند.

توابع Cube

با استفاده از توابع اين مجموعه مي توانيد گزارش هايي مشابه Pivot Table هاي اكسل ايجاد كنيد.

توابع تطابق (Compatibility)

توابع اين مجموعه، توابع آماري هستند كه با توابع دقيق تري جايگزين شده اند. اين توابع را براي مواقعي استفاده كنيد كه مي خواهيد وركبوك خود را با كساني كه نسخه اكسل آنها پايين تر است به اشتراك بگذاريد.

مجموعه هاي ديگر توابع

به جز مجموعه هاي گفته شده در بالا اكسل داراي 4 مجموعه توابع ديگر است كه در پنجره Paste Function ظاهر نمي شوند. اين مجموعه ها عبارتند از: (Commands, Customizing, Macro Control, DDE/External) اين مجموعه ها شامل توابعي از نسخه هاي قديمي تر اكسل است. هنگامي كه شما يك تابع دلخواه مي سازيد مي توانيد آن را در يكي از اين مجموعه ها قرار دهيد. همچنين شما مي توانيد مجموعه هاي ديگري از توابع ببينيد كه توسط ماكرو ساخته شده اند.

در آینده به تفصیل در مورد کاربرد ها و عملکرد توابع این مجموعه ها با مثال های مناسب صحبت خواهیم کرد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی