در اكثر مواقع اين خود شما هستيد كه تابع مورد نظر خود را وارد مي كنيد اما حداقل در سه مورد اكسل مي تواند به صورت خودكار تابع مورد نياز شما را حدس زده و آن را براي شما وارد كند:


1)    وقتي شما فرمان Formulas➜Function Library➜AutoSum  و يا Home ➜Editing➜AutoSum را اجرا مي كنيد، اكسل سلول هاي اطراف را به صورت سريع چك مي كند. سپس فرمولي را براي شما وارد مي كند كه از تابع SUM استفاده مي كند. اگر اكسل منظور شما را به درستي حدس زده بود با زدن دگمه اينتر پيشنهادش را بپذيريد و اگر حدس اكسل درست نبود دگمه Esc را فشار دهيد تا از فرمان AutoSum خارج شويد.
به جاي اينكه اكسل محدوده مورد نظر شما براي فرمان AutoSum را حدس بزند شما مي توانيد خودتان سلول هاي مورد نظرتان را انتخاب كرده و سپس فرمان AutoSum را اجرا كنيد. براي استفاده از تابع SUM در سلول A11 كه محدوده A1:A10 را جمع مي زند، ابتدا محدوده A1:A11 را انتخاب كرده و سپس فرمان AutoSum را اجرا كنيد.
دگمه AutoSum داراي فلش كوچكي است كه با كليك بر روي آن،  توابع ديگري به جز SUM را نيز مي توانيد انتخاب كنيد. براي مثال شما مي توانيد از دگمه AutoSum استفاده كنيد تا فرمولي را وارد كنيد كه از تابع AVERAGE استفاده مي كند.
2)    وقتي با يك جدول كار مي كنيد كه با دستور Insert➜Tables➜Table ايجاد شده است با انتخاب Table Tools➜Design➜Total Row اكسل يك سطر جديد در پايين جدول ايجاد مي كند كه شامل فرمول هاي خلاصه اي براي ستون ها است.

کار با فرمول ها و توابع در اکسل

3)    وقتي Data➜Data Tools➜Outline➜Subtotal را انتخاب مي كنيد اكسل پنجره اي را نمايش مي دهد كه شما را قادر مي سازد برخي گزينه ها را مشخص كنيد. سپس اكسل با ايجاد تعدادي سطر ، فرمولهايي را به صورت خودكار وارد مي كند. اين فرمول ها از تابع SUBTOTAL استفاده مي كنند.

آموزش اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی