در قسمت اول روش های وارد کردن تابع در یک فرمول در مورد دستی وارد کردن توابع صحبت کردیم . در این مطلب به بررسی پنجره Insert Function و همچنین ارایه نکاتی در مورد وارد کردن توابع را ذکر خواهیم کرد . پنجره Insert Function يك روش نيمه خودكار براي وارد كردن تابع و متغيرهاي آن است.استفاده از پنجره Insert Function به شما اطمينان مي دهد كه نام تابع داراي غلط املايي نيست و تعداد و ترتيب متغيرها درست است.


براي دسترسي به پنجره Insert Function از راه هاي زير مي توانيد استفاده كنيد:
•    اجراي فرمان Formulas➜Function Library➜Insert Function
•    انتخاب Formulas➜Function Library➜AutoSum و سپس كليك بر روي More Functions در منوي كشويي باز شده
•    كليك بر روي آيكون fx در سمت چپ نوار فرمول
•    فشردن كليدهاي Shift+F3

قرار دادن توابع در اکسل - آموزش اکسل

وقتي شما يك مجموعه را از ليست كشويي انتخاب مي كنيد، توابع آن مجموعه در ليست باكس نمايش داده مي شود. مجموعه Most Recently Used توابعي را كه اخيرا زياد از آن استفاده كرده ايد را نشان مي دهد. مجموعه All همه توابع موجود در كليه مجموعه را نمايش مي دهد. اگر نام تابعي را مي دانيد اما مجموعه آن را نمي شناسيد مي توانيد در اين مجموعه آن را بيابيد. اگر مطمئن نيستيد كه از چه تابعي بايد استفاده كنيد مي توانيد از طريق فيلدي كه در بالاي پنجره Insert Function قرار دارد ، جست و جو كنيد. كلمات كليدي خود را تايپ كرده و دگمه Go را كليك كنيد. اكسل ليستي از توابعي كه با جست و جوي شما مطابقت مي كند را براي شما نمايش مي دهد. براي مثال اگر شما دنبال تابعي مي گرديد كه مبلغ قسط وام شما را محاسبه كند وازه Loan (معادل انگليسي وام) را جست و جو كنيد.

وقتي شما يك تابع را در ليست باكس Select a Function انتخاب مي كنيد، اكسل خود تابع و متغيرهاي آن را به همراه توضيح مختصري در مورد تابع در پايين پنجره نمايش مي دهد.

پس از انتخاب تابع مورد نظر خود OK را كليك كنيد. اكسل پنجره Function Argumentsمانند شكل زير نمايش داده مي شود. از پنجره  Function Arguments برای مشخص كردن مقادير متغيرهاي تابع استفاده كنيد. با كليك در فيلد هر يك از متغيرها، توضيح مختصري در مورد آن متغير نمايش داده مي شود و شما مي توانيد مقدار متغير را به صورت مستقيم وارد كرده و يا از آيكون گوشه سمت راست استفاده كنيد تا مقدار متغير را در خود وركبوك انتخاب كنيد.

اموزش توابع اکسل

 

نكات ديگري درباره وارد كردن توابع
اگر از پنجره Insert Function براي ورود تابع استفاده مي كنيد، استفاده از نكات زير مي تواند براي شما كمك كننده باشد:
•    هر زمان با كليك بر روي لينك Help on This Function مي توانيد توضيحات بسيار خوب و كاملي را در مورد تابعي كه انتخاب كرديد از Help اكسل دريافت كنيد.
•    اگر سلول فعال داراي فرمولي است كه از يك تابع استفاده مي كند با كليك بر دگمه Insert Function پنجره Function Arguments باز شده و متغيرهاي تابع را براي شما نمايش مي دهد.
•    شما مي توانيد از پنجره Insert Function براي وارد كردن يك تابع درون يك فرمول استفاده كنيد. فرمول را در مد ويرايش قرار داده و در جايي از فرمول كه مي خواهيد تابع در آن قسمت وارد شود كليك كنيد، سپس دگمه Insert Function را كليك نماييد.
•    اگر نظرتان در مورد ورود تابع تغيير كرد Cancel را كليك كنيد.
•    تعداد متغيرهاي استفاده شده توسط تابع معادل تعداد باكس هايي است كه شما در پنجره Function Arguments مي بينيد. اگر يك تابع هيچ متغيري ندارد شما هيچ باكسي را نخواهيد ديد. اگر تعداد متغيرهاي يك تابع قابل تغيير باشد (مانند تابع AVERAGE) هر بار كه شما يك متغير اختياري را وارد مي كنيد، اكسل يك باكس جديد را اضافه مي كند.
•    در سمت راست هر باكس در پنجره Function Arguments شما مقدار جاري هر باكس را خواهيد ديد واگر مقداري درون باكس وارد نكرده باشيد به جاي مقدار نوع متغير (مانند Text يا Number)  را مي بينيد.
•     برخي توابع مثل INDEX داراي بيش از يك شكل هستند. اگر يكي از اين توابع را انتخاب كنيد، اكسل پنجره Select Arguments را نمايش مي دهد كه در اين پنجره مي توانيد شكلي از تابع كه موردنظرتان است را برگزينيد.
•    اگر سلول فعال شامل چندين تابع باشد، شما از طريق پنجره Function Arguments مي توانيد به متغيرهاي همه اين توابع دسترسي داشته باشيد. در نوار فرمول بر روي تابعي كه مي خواهيد ويرايش كنيد كليك كرده و سپس بر روي دگمه Insert Function كليك نماييد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی