اگر با يك تابع خاص آشنا هستيد (با شكل املايي تابع و انواع متغيرهايي كه مي گيرد). مي توانيد تابع و متغيرهاي آن را به صورت دستي تايپ كنيد كه در اكثر موارد اين روش موثرترين روش است.
امكان Formula AutoComplete از اكسل 2007 معرفي گرديد. وقتي شما علامت مساوي و حرف اول يك تابع را در يك سلول تايپ مي كنيد؛ يك ليست باز شده و اكسل همه توابعي كه با آن حرف شروع مي شود را در آن ليست نمايش مي دهد شما مي توانيد تايپ كردن را ادامه داده تا ليست را محدودتر كنيد و يا اينكه با كليدهاي جهتي تابع مورد نظر خود را از ليست انتخاب كنيد (با انتخاب تابع يك اسكرين تيپ در كنار آن ظاهر شده كه شامل توضيح مختصري در مورد آن تابع است). پس از انتخاب تابع مورد نظر خود كليد Tab را فشار دهيد تا تابع و پرانتز باز آن در سلول وارد شود.

استفاده از توابع اکسل

نكته: امكان Formula AutoComplete علاوه بر توابع، نام ها و مراجع جدولي را نيز در ليست خود نمايش مي دهد.
پس از ورود تابع و پرانتز باز آن در سلول؛ اكسل با نمايش اسكرين تيپ ديگري متغيرهاي تابع را معرفي مي كند. متغيري كه با حروف درشت نمايش داده مي شود متغيري است كه در حال وارد كردن آن هستيد. متغيرهايي كه در براكت نمايش داده مي شوند اختياري هستند. دقت كنيد كه متن هاي درون اسكرين تيپ داراي يك هايپرلينك براي متغير هاي وارد شده است. بر روي آنها كليك كنيد تا متغير مربوطه انتخاب شود. اگر اسكرين تيپ مزاحم شما ست مي توانيد آن را به جاي ديگري بكشيد.

آموزش کار با توابع اکسل

اگر شما پرانتز بسته يك تابع را وارد نكنيد اكسل اين كار را براي شما انجام مي هد. براي مثال اگر شما

=SUM(A1:C12

را تايپ كرده و اينتر بزنيد اكسل با اضافه كردن پرانتز فرمول شما را اصلاح مي كند.
نكته: وقتي يك تابع را وارد مي كنيد اكسل هميشه نام تابع را به حروف بزرگ تبديل مي كند. بنابراين بهتر است هنگامي كه نام توابع را تايپ مي كنيد از حروف كوچك استفاده كنيد. اگر پس از فشردن كليد اينتر اكسل متن شما را به حروف بزرگ تبديل نكرد به معني اين است كه متن شما را به عنوان يك تابع نشناخته است.
استفاده از فرمان هاي Function Library
يك روش ديگر براي ورود توابع استفاده از آيكون هاي مسير Formulas➜Function Library است. شكل زير اين آيكون ها را نمايش مي دهد كه هر آيكون شامل يك ليست از فرمول هاست.
وقتي شما يك تابع را از اين ليست ها انتخاب مي كنيد اكسل پنجره مربوط به متغيرهاي اين تابع را نمايش مي دهد تا شما را در وارد كردن متغيرها كمك كند.

درج توابع در اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی