کار با فرمول ها

شما مي توانيد از تابع INDEX اكسل جهت بازگرداندن مقدار يك سلول خاص در يك محدوده چندسلولي استفاده كنيد. فرض كنيد محدوده A1:A50 را با نام DataRange نامگذاري كرده ايم. فرمول زير مقدار دوم (مقدار سلول A2) در محدوده DataRange را برمي گرداند.

ادامه مطلب...

استفاده از عملگر تقاطع با نام ها
عملگر تقاطع محدوده هاي اكسل يك فاصله خالي است براي مثال فرمول زير جمع سلول هاي تقاطع دو محدوده B1:C20  و   A8:D8 را محاسبه مي كند.

ادامه مطلب...

در مطالب قبلی از مجموعه توابع و فرمول ها در مورد نام ها و تعریف آنها و همچنین قوانین حاکم بر نام ها در اکسل مطالبی بیان شد . حال ، بعد از اینکه نامی برای یک سلول یا محدوده ایجاد کردید می توانید از آن در فرمول استفاده کنید. برای مثال فرمول زیر مجموع مقادیر موجود در محدوده ای به نام UnitsSold را برمی گرداند.

ادامه مطلب...

ممکن است شما بخواهید لیستی از نام های ایجاد شده در ورکبوک (و آدرس معادل آنها) را ایجاد کنید. برای ایجاد لیستی از نام ها ابتدا اشاره گر سلول را به محدوده ای خالی در شیت خود انتقال دهید. (لیست نامها در دو ستون ، جایگزین همه داده های آن محدوده خواهد شد.) فرمان FormulasDefined NamesUse in FormulaPaste Names را انتخاب کرده و یا کلید F3 را فشار دهید. پنجره Paste Name ظاهر شده که لیست همه نام های تعریف شده را نشان می دهد. بر روی Paste List کلیک کنید تا لیستی از نام ها در شیت کپی شود.

ادامه مطلب...

نام ها می توانند سه بعدی باشند. به عبارت دیگر علاوه بر سطر و ستون می توانند چند شیتی نیز باشند. شما نمی توانید محدوده ای چند شیتی را انتخاب کرده و نام مورد نظر خود برای آنها را در جعبه نام وارد کنید. شما باید از پنجره New Name برای ایجاد نام های چند شیتی استفاده کنید. ساختار مراجع چند شیتی به شکل زیر است.

ادامه مطلب...

برخی اوقات نیاز است که شما کل سطر یا ستون را نامگذاری کنید. اغلب شیت جهت ذخیره اطلاعات مربوط به یک بازه زمانی استفاده می شود. شکل زیر یک مثال از چنین شیتی است. اگر شما یک نام برای داده های وارد شده در ستون B ایجاد کنید، لازم است هر روز که داده جدیدی را وارد می کنید مرجع (محدوده ) آن نام را ویرایش کنید. راه حل این مشکل این است که نامی برای کل ستون ایجاد کنید.

ادامه مطلب...