برخی اوقات فرمول مقدار خطا را بر می گرداند مثلا #REF! یا #DIV/0!. معمولا شما می خواهید وقتی یک خطای فرمولی اتفاق می افتد بتوانید آن را اصلاح کنید. اما در برخی موارد شما به سادگی ترجیح می دهید تنها پیغام خطا نمایش داده نشود. شکل زیر یک مثال را نشان می دهد.

آموزش فرمول ها در اکسل - جلوگیری از نمایش خطا

ستون D شامل فرمولهایی است که میانگین حجم فروش را محاسبه می کند. برای مثال سلول D2 شامل فرمول زیر است:

=B2/C2

استفاده از تابع IFERROR

همانطور که می بینید اگر سلول های استفاده شده در محاسبه (مشخصا ستون C) خالی باشند فرمول مقدار خطا را بر می گرداند. اگر ترجیح می دهید مقادیر خطا پنهان شوند می توانید از تابع IFERROR استفاده کنید. این تابع دو متغیر دارد: اولین متغیر فرمولی است که می خواهیم وجود خطا در آن چک شود و متغیر دوم مقداری است که در صورت وجود خطا نمایش داده خواهد شد.
فرمولی را که قبلا نوشتیم را می توانیم به شکل زیر بازنویسی کنیم:

=IFERROR(B2/C2,””)

همانگونه که در شکل می بینید وقتی این فرمول در ستون کپی می شود نتایج از لحاظ  دیداری مطلوب تر خواهد بود.

آموزش جامع اکسل

تابع IFERROR از اکسل 2007 معرفی شده و بنابراین در نسخه های قبل تر اکسل کار نمی کند. اگر شما می خواهید فایلتان را با کاربرانی که از اکسل 2003 و قبل تر استفاده می کنند به اشتراک بگذارید باید از تابع ISERROR استفاده کنید که بعدا توضیح داده خواهد شد.

استفاده از تابع ISERROR

تابع ISERROR با یک تابع IF استفاده می شود. برای مثالی که قبلا ارائه شد از فرمول زیر در سلول D1 استفاده کنید:

=IF(ISERROR(B2/C2),””,B2/C2)

اگر فرمول دارای خطا باشد تابع ISERROR مقدار TRUE را بر می گرداند. در این مورد تابع IF یک رشته خالی را بر می گرداند و در صورتی که فرمول خطا نداشته باشد تابع مقدار محاسبه شده فرمول را برمی گرداند.
این روش برای جلوگیری از نمایش خطا کمی پیچیده تر است ضمن اینکه کارایی آن نیز کمتر است زیرا در صورتی که فرمول خطا نداشته باشد دو بار محاسبه می شود. بنابراین تنها اگر می خواهید فایلتان با اکسل 2003 و قبل از آن مطابقت داشته باشد از تابع ISERROR استفاده کنید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی