هر کاربر اکسل درباره دگمه AutoSum چیزهایی را می داند. این فرمان به اندازه ای محبوب است که در دو جا در ریبون قرار داده شده است. یک جا در Home➜Editing و در Formulas➜Function Library .
یک سلول را انتخاب کرده و دگمه AutoSum را بزنید اکسل داده های اطراف سلول فعال را آنالیز کرده و یک فرمول جمع را ایجاد می کند. اگر محدوده انتخاب شده توسط اکسل صحیح است دوباره دگمه AutoSum را کلیک کنید و یا دگمه اینتر را بزنید اگر نظرتان تغییر کرد دگمه Esc کیبورد را فشار دهید.

ثبت ادامه مطلب...

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی